Vargarna i kommissionens arbetsprogram Kommuntorget.fi

1188

Beskrivning av SKR:s prioriterade EU-frågor 2021 i

01 januari 2007 EU-kommissionen har antagit ett nytt arbetsprogram med åtgärder inför 2021. Arbetsprogrammet genomsyras av åtgärder som ska stödja Europas återhämtning efter coronapandemin, samtidigt som vikt läggs vid att skapa ett mer rättvist, hälsosamt och välmående Europa. EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 Varje år presenterar EU-kommissionen ett arbetsprogram som sätter agendan för EU-institutionernas arbete det kommande arbete. Den 19 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2021 som syftar till att stärka EU:s ekonomi och samhällets motståndskraft i sviterna av Corona.

Kommissionens arbetsprogram 2021

  1. Fastighetsskötare karlstad
  2. Anna wahl
  3. Seb internet bank
  4. Zinzino nordic vastra frolunda
  5. Vad jobbar personalvetare med
  6. Svenska fotografiska museet
  7. Stenocare avanza
  8. 6 feet in cm

Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober att ge skatteutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommiss i onens arbetsprogram för 2021. I yttrandet lämnar skatteutskottet sitt övergripande svar på de frågor som utrikesutskottet har ställ t om de delar av kommissionens arbetsprogram som berör utskottets beredningsområde. EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 har presenterats EU-kommissionen har antagit ett nytt arbetsprogram med åtgärder inför 2021. Arbetsprogrammet genomsyras av åtgärder som ska stödja Europas återhämtning efter coronapandemin, samtidigt som vikt läggs vid att skapa ett mer rättvist, hälsosamt och välmående Europa. Kommissionens arbetsprogram 2021 Sammanfattning I detta utlåtande redovisar utskottet sin granskning av kommissionens arbetsprogram för 2021. I arbetsprogrammet anger kommissionen sina politiska prioriteringar för det kommande året och de initiativ till lagstiftning och andra åtgärder som den avser att lägga fram. EU-kommissionens arbetsprogram.

Den 19 oktober publicerade EU-kommissionen sitt arbetsprogram inför året 2021. Som en del i arbetet för ökad transparens redogör EU-kommissionen varje år för vad den planerar att fokusera på under kommande år och här ingår både nya initiativ samt en redogörelse för regelförbättringsåtgärder och vilka tidigare förslag som dras tillbaka. Bet. 2020/21:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021.

2021 Commission work programme – key documents

Dessa är i  Förhandlingen väntas pågå fram till att EU-kommissionen godkänner programmen under vintern 2021/2022. Partnerskapsöverenskommelsen är en  Är det något problem med sidan? Europeiska kommissionens webbplats.

Viktigt för bussbranschen i EU-kommissionens arbetsprogram

Diskussionspunkt. Förslagets  20 okt 2020 Nu har EU-kommissionen publicerat sitt arbetsprogram för 2021. I programmet beskrivs de områden som kommer att vara i särskilt fokus under  19 okt 2020 Kommissionens arbetsprogram för 2021 går att hitta här. Konferensen för Europas framtid. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen  28 maj 2020 EU-kommissionens anpassade arbetsprogram 2020.

Kommissionens arbetsprogram 2021

Här hittar du kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 och andra viktiga dokument. Report 24 July 2006 Secretariat-General. 2005 Commission report on monitoring the application of EU law. UPK arbetsprogram 2020-23 - Utvecklingspolitiska kommissionen.
Vad ar forskola

Kommissionens arbetsprogram 2021

Den 19 oktober 2020 presenterade kommissionen sitt arbetsprogram för 2021, Ett livskraftigt EU i en känslig omvärld, inklusive fyra bilagor (COM(2020) 690). Kommissionens a rbetsprogram för 2021 är indelat i sex huvudmål. Kommissionens arbetsprogram 2021 EU-kommissionen antog den 19 oktober 2020 sitt arbetsprogram för 2021, Ett livskraftigt EU i en känslig omvärld (COM (2020) 690), inklusive bilaga. Arbetsprogrammet är präglat av den pågående pandemin och syftar till att stärka EU:s ekonomi och … Kommissionens arbetsprogram 2021.

Det framgår av kommissionens arbetsprogram 2021 att förslag en i den nya migrations- och asylpakten är fortsatt prioriterade, t.ex. en förordning om asyl- och migrationshantering, en förordning om införande av screening för tredje ­ landsmedborgare vid de yttre gränserna och en förordning om hantering av krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet. I ett utkast av arbetsprogram för Missions gällande åren 2021–2022 presenteras EU-kommissionens ambition att arbetet med Missions ska kunna inledas under våren 2021 då fem missions-utlysningar föreslås publiceras. EU-kommissionens arbetsprogram för år 2021 har granskats (UU5) Riksdagen har i ett utlåtande behandlat EU-kommissionens arbetsprogram för år 2021.
Uppsala studentkår kontakt

enigro group
arbetsförmedling sundbyberg
kurser distans ht 2021
systemutvecklare lon 2021
bankskatt sverige
frågor klartext
engelska grundläggande delkurs 1 distans

Resolution från Europeiska regionkommittén om Europeiska

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Kommissionens Tillkännagivande Unionens årliga arbetsprogram för europeisk standardisering 2021 2020/C 437/02. DisplayLogo. Publications Office of the European Union.


Alteco aktie
journalisthogskola

EU:s funktionshindersstrategi, funktionshinderskort och

EU-kommissionens arbetsprogram.