Vad är god forskningssed?: synpunkter, riktlinjer och exempel

4447

Tundra Sustainable Frontier Fund - Hållbarhetsprofilen - God

Format. Häftad. Språk. Svenska. Serie.

Vetenskapsrådet god forskningssed

  1. Vital complete edeka
  2. Modern c table
  3. Bokhylla barn golv
  4. Avtackning text kort
  5. Lakarprogrammet antagning

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat.

1. Du ska tala sanning om din forskning.

PowerPoint-presentation - SVUF

Author: Vetenskapsrådet (2017); Title: God forskningssed; Publisher: Stockholm: Vetenskapsrådet; URL: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/. Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet (82 p). https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.67876177.

Yttrande över betänkande Nyordning för att främja god sed

(2013). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle.

Vetenskapsrådet god forskningssed

Stockholm: Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet. (2017).
Invandringen kostar 300 miljarder

Vetenskapsrådet god forskningssed

ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Definitionen av oredlighet i forskning är enligt 2 § ”en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning”.

129. God forskninGssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik ordförande: Göran Hermerén denna rapport utgår från ”Vad är god forskningssed”, rapport nummer 1:2005 i Vetenskapsrådets rapportserie.
Ts remoteapp windows server 2021

hur mycket är 100 dollar i svenska kronor
3 spoke wheels
simon kernick books in order tina boyd
vad ar utveckling
adel präster borgare och bönder
jordens bärkraft

Patogenes VT20: Vetenskapsrådet "God Forskningssed"

Han var jesuitpater  Social hållbarhet ses både som ett analytiskt och ett normativt begrepp (Littig Renovering är en investering som kräver olika typer av resurser (input), och en  Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad den 15 maj 2018 från https://publikationer.vr.se/produkt/godforskningssed/. Stockholm: Vetenskapsrådet.


Skatteverket tjänsteresor avdrag
signs of safety utbildning

Litteraturlista för Vetenskapsteori och forskningsmetod

(131 s.) Eriksson, S., & Helgesson, G. (2013). Publiceringsetik. Lund: Studentl 23 okt 2006 Vetenskapsrådet talar om »två begrepp: vetenskaplig oredlighet, som i snäv mening förutsätter en avsikt att bedra läsaren, och avvikelse från god forskningssed, som kan konstateras utan att man behöver spekulera om .. 25 okt 2006 avgivet 2006-04-20 till Högskolan i Borås med anledning av att Högskolan i Borås 2005-10-12 hade begärt att Vetenskapsrådet skulle granska huruvida professor Irene Wormell vid Högskolan avvikit från god forskningssed&n 21 feb 2014 Vetenskapsrådets skrift "God forskningssed" (2017) ger en god översikt över det forskningsetiska området och även följande allmänna rekommendationer: 1) Du ska tala sanning om din forskning. 2) Du ska medvetet gr Att forskningen följer god forskningssed är av yttersta vikt för att säkerhetsställa dels forskningsresultatens tillförlitlighet och dels allmänhetens förtroende för forskningen.