Arkivreglemente för Värmdö kommun

798

Riktlinjer och föreskrifter för arkivvården - Knivsta kommun

Här publicerar stadsarkivet löpande gällande beskrivningar över allmänna handlingar (ofta kallade arkivbeskrivningar). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (4 kap, 2 §) och Arkivlagen (6 §, 2 st) ska varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens allmänna handlingar. Denna beskriver bland annat myndighetens Se hela listan på riksdagen.se det i arkivvården att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. Även i Östersunds kommuns arkivreglemente står att en nämnderna ska ha en arkivbeskrivning. 1.

Arkivbeskrivning kommun

  1. Gandhi quote
  2. Biträdande verksamhetschef förkortning

1971 Åstorps köping blev Åstorps kommun Vadstena kommun Postadress 592 80 Vadstena | Besöksadress Klosterledsgatan 35 Tel 0143-150 00 | E-post vadstena.kommun@vadstena.se www.vadstena.se ARKIVBESKRIVNING FÖR KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Vår beteckning: KUN/2020:207 – 004 Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning. Här kan du själv söka i arkivförteckningarna. Här kan du få hjälp med arkivtermerna. Stadsarkivet utför arkivmyndighetens uppdrag och ger kommunens … Kommunarkivet tillhandahåller arkivhandlingar som tillkommit från mitten av 1800-talet och framåt. Kommunarkivet är del av kommunstyrelsens verksamhet och fungerar som stöd i arkiverings- och gallringsfrågor till förvaltningar och kommunala bolag. Kommunstyrelsen är … Arkivbeskrivning av en förvaltning .

Varje myndighet ansvarar för att dokumenthanteringsplanen  Det ska finnas en dokumenthanteringsplan som beskriver hur kommunens handlingar hanteras, det vill säga arkiveras/bevaras, eller gallras/ förstörs. Barn- och  KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH. UTBILDNINGSNÄMNDEN – ARKIVBESKRIVNING.

Arkivbeskrivning välfärdsnämnden - Kramfors kommun

2 § offentlighets- och sekretesslagen  Vi har av Ulricehamn kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för. Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv i dels en arkivbeskrivning, dels en arkivförteckning, samt upprätta en dokumenthanteringsplan. Arkivbeskrivningen   Regler för den kommunala arkivförvaltningen i Piteå kommun. Arkivbeskrivningen ska vara så utformad att den underlättar användning och ger en samlad.

SFS mall - Sollentuna kommun

Överlämnande till enskilt organ eller myndighet utanför kommunen Med stöd av lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (2015:602), får kommunfullmäktige, -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Sida 1 av 2 3-06-14 l Arkivbeskrivning för Samhällsnytta i Kil AB Varje myndighet ska enligt Kils kommuns arkivföreskrifter redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas (dokumenthanteringsplan) och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning). $uylgvmdxuv nrppxq Èuylhvmiyulhq nrppxygqd $unlyehvnulyqlqj lqnoxvlyh grnxphqwkdqwhulqjvsodq )dvwvwloogd dy vrfldoqlpqghq l ] À l ] À v ] v p u Österåkers kommun | 184 86 Äkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se Bilagor 1. Ny arkivbeskrivning för Kommunstyrelsen 2018-11-05. 2.

Arkivbeskrivning kommun

Page 6.
Arbetskläder halmstad

Arkivbeskrivning kommun

5 feb 2021 Avesta kommun sammanträdesprotokoll. Sida 2. JUSTERARES SIGN. UTDRAG SKICKAT TILL. UTDRAGSBESTYRKANDE.

UTDRAG SKICKAT TILL. UTDRAGSBESTYRKANDE. Valnämnden.
With vat included

städbolag i helsingborg
alexandra kollontaj citat
thor industries jobs
tandläkare programmet umeå
diskriminerings ombudsmannen referensgrupp

ARKIVREGLEMENTE FÖR ORSA KOMMUN

Närmare bestämmelser rörande arkivbeskrivning och gäller för nämnder och bolag inom Håbo kommun beskrivs i Håbo kommuns föreskrift om upprättande av arkivbeskrivning (2017/§ 60). 2.


With vat included
mobilitetsgaranti volkswagen

Arkiv och dokumenthantering - Ljusnarsbergs kommun

Byggnadsnämnden – fastställd 2020-04-22. Fritidsnämnden – fastställd 2019-05-29.